top of page

PAULASTHETIC

©

the art of psychology

@paulasthetic.png

Jeśli dotarłeś aż tutaj - gratuluję i witam po formalnej stronie Internetu! Zakładam, że jako wnikliwy czytelnik chciałbyś dowiedzieć się trochę więcej na temat regulaminu strony, na której się znajdujesz, zasadach dotyczących sprzedaży oferowanych przeze mnie usług i trochę o sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych (czyli o RODO i cookies.)

 

Administratorem, usługodawcą i sprzedawcą na stronie paulasthetic.com jestem ja – Paula Tofil. Prowadzę działalność gospodarczą pod nazwą PAULASTHETIC Paula Tofil. Mój NIP to 5223188196, REGON 386789592.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości możesz skontaktować się ze mną, pisząc na paulasthetic@gmail.com.

 

Na początku znajdziesz Informacje ogólne. Potem Regulamin Prywatności – czyli informacje dotyczące przetwarzania danych, RODO i plikach cookies. Na końcu - Regulamin Ofert, który dotyczy produktów i usług umieszczonych w zakładce „Oferta”.  

 

Gotowy? Do dzieła.

 

INFORMACJE PODSTAWOWE

 

Użytkownikowi nie zezwala się na umieszczanie w ramach Strony treści, które mogą:

 • naruszać prawa lub dobra osobiste podmiotów trzecich

 • upowszechniać łamanie praw osób trzecich lub dóbr osobistych - wskazywać metody ułatwiające dokonywanie naruszeń tych praw lub zachęcać do takich zachowań

 • propagować ideologie oraz metody i praktyki niezgodne z ideą Strony

 • być nieodpowiednie dla osób poniżej 18 roku życia

 • zawierać groźby, nawoływać do agresji czy zawierać elementy bezpodstawnej przemocy

 • które mogą być wykorzystane do celów niezgodnych z prawem, wprowadzających w błąd, złośliwych lub dyskryminacyjnych

 • być w sposób oczywiście sprzeczny z zasadami współżycia społecznego czy powszechnymi normami obyczajowymi i społecznymi lub zasadami „netykiety”

 • zawierać zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność

 • propagować nienawiść na tle rasowym narodowościowym, wyznaniowym czy światopoglądowym

 • naruszać cudzą prywatność.

 

Administrator ma prawo usunąć treści udostępnione przez Użytkownika na Stronie, jeśli pozostają w sprzeczności z Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Administrator nie monitoruje i nie moderuje opinii, dlatego nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii Użytkowników w zakresie prawnym.

TROCHĘ O PRAWIE DO WŁASNOŚCI (NIE TYLKO INTELEKTUALNEJ)

Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie informacji, zdjęć, grafik i innych materiałów zawartych na stronie paulasthetic.com oraz na jej podstronach i w social media w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora zabronione - są chronione prawem autorskim, jego naruszenie podlega sankcjom formalnym.

Treści dostępne na Stronie, treści cyfrowe dostępne w zakładce „Oferta”, elementy produktów fizycznych, materiały przekazywane podczas konsultacji lub warsztatów mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Administratorowi. Dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Administratora, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Administratorowi i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

REGULAMIN PRYWATNOŚCI

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 1. zawarcie i wykonanie umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO

 2. realizacja obowiązków podatkowo-księgowych (łącznie z wystawianiem faktur) - art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 3. realizacja reklamacji, obrona, dochodzenie lub ustalenie roszczeń związanych z umową - art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 4. identyfikacja klienta powracającego - art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 5. obsługa zapytań przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się z Usługodawcą lub zawrzeć umowę.

W zależności od celu, przetwarzane są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres wykonywania działalności gospodarczej, numer NIP, adres e-mail, numer telefonu, informacje o zamówieniach oraz dane zawarte w korespondencji – dane te pozyskiwane są podczas składania zamówienia, reklamacji lub odstąpienia od umowy oraz kontaktu w sposób mailowy.

Odbiorcami danych osobowych Kupującego są: firmy kurierskie, urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, a także hostingodawca (oraz podmioty świadczące usługi techniczne).

Użytkownik ma prawo do wniesienia prośby o uzyskanie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, przenoszenia danych i wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu ponownej identyfikacji. Kupujący ma prawo domagać się usunięcia swoich danych z bazy danych Sprzedawcy – w sytuacji, gdy wyżej wymieniony wniosek zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sprzedawca będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Kupującego do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Po upływie tego terminu dane nadal mogą być przetwarzane w celach archiwalnych na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierająca dane osobowe Kupującego przechowywana jest przez okres wymagany przez przepisy prawne.

Dane osobowe mogą być przekazywane do kancelarii prawnych, jeżeli zaistnieje potrzeba skorzystania z pomocy prawnej wymagającej dostępu do danych osobowych, a także do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowych i rozliczeniowo-księgowych oraz instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.

Wykorzystywane narzędzia do zbierania informacji na temat aktywności użytkownika na stronie obejmują profilowanie w oparciu o informacje przeglądanych podstronach, źródeł, za pomocą których Użytkownik znalazł się na stronie, przedziale wiekowym, płci oraz przybliżonej lokalizacji. Dane dotyczące logów serwera obejmują adres IP Użytkownika, datę i czas serwera oraz o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej – przechowywane są na serwerze Strony. Informacje te nie są zestawiane z danymi osobowymi znajdującymi się w bazie danych Administratora.

Dodatkowe informacje:

http://www.youronlinechoices.com

O CO CHODZI Z COOKIES?

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu Użytkownika. Mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach. Niektóre pliki cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, czyli po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Trwałe pliki cookies są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Strona korzysta z plików cookies na podstawie uzyskanej zgody – z wyjątkiem sytuacji, gdy pliki te są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną. Ograniczenie lub wyłączenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać korzystanie z części funkcji dostępnych na Stronie (oraz innych stronach internetowych). Alternatywną opcją jest korzystanie z usług za pomocą trybu incognito – pliki cookies z takiej sesji usuwane są w momencie zamknięcia okien przeglądarki uruchomionej w tym trybie.

Pliki cookies wykorzystywane są do  możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu, dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika i tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

W trosce o bezpieczeństwo danych Użytkownika zostały opracowane procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów Administratora podlegają ich własnej polityce prywatności. Użytkownik odpowiedzialny jest za stan urządzenia, z którego korzysta podczas przeglądania strony – Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie danych, podszycie się pod sesję Użytkownika lub usunięcie danych na wskutek działalności Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i szpiegującego oprogramowania, którymi może być zainfekowane urządzenie elektroniczne Użytkownika.

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies na urządzeniu  elektronicznym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia Użytkownika.

Dodatkowe informacje o cookies:

https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

www.support.microsoft.com/kb/278835/pl

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci

REGULAMIN OFERT

 

W ramach uproszczenia: kupujący / użytkownik to osoba fizyczna / prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która na korzysta ze Strony zgodnie z Regulaminami. Konsument to osoba fizyczna, która zawiera ze Sprzedawcą umowę, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą / zawodową.

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z podstrony „Oferta”, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

Na podstronie „Oferta”, Sprzedawca umożliwia Kupującemu zawarcie:

 • umowy sprzedaży produktów fizycznych dostępnych na stronie

 • umowy obejmującej dostarczenie treści cyfrowych (materiałów do samodzielnej pracy lub grafik)

 • umowy dotyczącej przeprowadzenia konsultacji indywidualnej zgodnie z informacjami zawartymi na stronie

 • umowy dotyczącej przeprowadzenia szkolenia na tematy zamieszczone na wyżej wymienionej stronie.

Do korzystania z usług zawartych na stronie „Oferta” oraz treści cyfrowych zakupionych za pośrednictwem formularza zakupu wystarczy dostęp do Internetu, posiadanie standardowego systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej, programu do przeglądania plików PDF i plików graficznych, programu umożliwiającego przeprowadzenie konsultacji online oraz aktywnego adresu e-mail.

Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem. Zakazane jest także dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych na Stronie, a także na udostępniony adres e-mail.

Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

SŁOWO O USŁUGACH ELEKTRONICZNYCH

Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Usługi odpłatne obejmują zawarcie umowy sprzedaży, umowy o dostarczenie treści cyfrowych, umowy o przeprowadzenie konsultacji / szkolenia, zawierane za pośrednictwem formularzy umieszczonych na podstronach w zakładce „Oferta”.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych Kupującego, Sprzedawca podejmuje środki techniczne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu, wysyłając zgłoszenie na maila: paulasthetic@gmail.com i uwzględniając rodzaj nieprawidłowości oraz datę ich wystąpienia. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail, z którego zostało wysłane zgłoszenie.

PRODUKTY I USŁUGI – INFORMACJE DODATKOWE

PRODUKTY FIZYCZNE

Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne polega na skompletowaniu zamówionych produktów, zapakowaniu ich w celu dostawy do Kupującego oraz nadaniu przesyłki zgodnie z wybraną przez Kupującego formą dostawy zamówienia. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Kupującego, czyli powierzenia przesyłki przewoźnikowi wybranemu przez Kupującego.

Czas realizacji zamówienia wskazany jest przy każdym produkcie - zamówione produkty powinny zostać wydane Konsumentowi w terminie do 30 dni, chyba że w opisie produktu został wyraźnie oznaczony przez Sprzedawcę dłuższy termin. W takiej sytuacji, składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia wynikający z opisu produktu.

MATERIAŁY CYFROWE

Realizacja zamówienia obejmującego treści cyfrowe następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionych treści cyfrowych.

Do niektórych treści cyfrowych, dostęp może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie produktu na podstronie zakładki „Oferta”. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego terminu, Kupujący utraci dostęp do treści.

Kupujący zobowiązany jest korzystać z treści cyfrowych w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami. Kupujący zobowiązuje się także nie udostępniać danych dostępowych umożliwiających korzystanie z wyżej wymienionych treści i nie rozpowszechniać ich w całości ani fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy. W razie korzystania z materiałów w sposób niedozwolony (wymieniony powyżej), Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do kursu, a także wniesienia postępowania prawnego, jeśli to konieczne.

SZKOLENIA

Realizacja zamówienia dotyczącego szkolenia następuje poprzez przeprowadzanie warsztatów dla wskazanej przez Kupującego grupy osób - warsztaty realizowane są zgodnie z opisem zawartym na podstronie zakładki „Oferta”. Termin i miejsce warsztatów są wspólnie ustalane przez Kupującego i Sprzedawcę. Koszty organizacji warsztatów obciążają Kupującego. W wynagrodzenie Sprzedawcy wliczone jest przeprowadzenie warsztatów oraz dostarczenie materiałów dla uczestników warsztatów zgodnie z opisem zawartym w zakładce podstrony „Oferta”.

SESJE PSYCHOLOGICZNE /  TERAPIA UZALEŻNIEŃ

Realizacja zamówienia dotyczącego sesji konsultacyjnych następuje poprzez zapewnienie Kupującemu możliwości odbycia ze Sprzedawcą indywidualnej sesji (na żywo albo on-line) przez czas wynikający ze złożonego zamówienia.

Sesje konsultacyjne odbywają się za pośrednictwem programu Skype lub ZOOM – w przypadku problemów technicznych istnieje możliwość przeprowadzenia ich w sposób telefoniczny. Sesje są realizowane zgodnie z opisem znajdującym się na podstronach zakładki „Oferta”.

Po złożeniu zamówienia dotyczącego konsultacji, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w celu ustalenia szczegółów sesji, w szczególności terminu. Za wyjątkiem sytuacji, w której Kupujący skutecznie odstąpił od umowy albo doszło do rozwiązania umowy za porozumieniem stron, niewykorzystanie przez Kupującego wykupionych godzin sesji konsultacyjnych nie uprawnia Kupującego do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego Sprzedawcy za zakupione usługi.

Sesje konsultacyjne realizowane są zawsze w wariancie jedno-godzinnym. Oznacza to, że Kupujący nie może dzielić wykupionej godziny sesji na więcej niż jedno spotkanie ze Sprzedawcą. Jeżeli sesja trwa mniej niż godzinę ze względu na okoliczności leżące po stronie Kupującego, niewykorzystany czas sesji przepada.

JAK ZAMAWIAĆ?

Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia obejmującego usługi / produkty fizyczne / produkty cyfrowe. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór produktów / usług. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.

Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie - zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu dwóch dni roboczych od zawarcia umowy. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Jeżeli przedmiotem zamówienia są jednocześnie produkty różnego rodzaju lub usługi, złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia.

W zależności od przedmiotu zamówienia, między Kupującym a Sprzedającym może zostać zawarta umowa sprzedaży (w przypadku produktów fizycznych), obejmująca dostarczenie treści cyfrowych (w przypadku produktów i treści elektronicznych) oraz umowa o świadczenie usług w oparciu o kontrakt (w przypadku konsultacji i szkoleń).

W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy - Kupującemu przysługuje prawo do wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych umożliwiających Sprzedawcy skontaktowanie się z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego. Zawierając umowę, Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności.

SPOSÓB DOSTAWY I PŁATNOŚCI

Sposób dostawy zamówienia obejmującego produkty fizyczne opisany jest na Stronie w zakładce „Oferta” oraz udostępniane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący.  Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

Kupujący nabywa usługi / produkty fizyczne / produkty cyfrowe za pomocą przelewu elektronicznego na numer bankowy otrzymany w mailu po złożeniu przez niego zamówienia. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania przelewu na koncie Sprzedawcy. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków, Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

JAK ODSTĄPIĆ OD UMOWY / ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ?

Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy (w przypadku umowy sprzedaży) albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych). Zwroty nie obejmują usług.

Począwszy od 01.06.2020 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:

 • umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy

 • umowy dotyczącej dostarczenia treści cyfrowych, nie zapisanych na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy. Może to zrobić za pomocą pisma wysłanego pocztą tradycyjną, faksem lub pocztą elektroniczną. Pismo to zostanie udostępnione Kupującemu do wypełnienia w momencie poinformowania Sprzedawcy o podjęciu decyzji o odstąpieniu od umowy.

Konsument ma obowiązek zwrócić zakupiony produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy - chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu przedmiotu.

W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie - nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

Zwrot płatności za przedmiot zostanie zwrócony w momencie otrzymania go przez Sprzedawcę lub dostarczenia dowodu jego odesłania. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, treści cyfrowej lub nienależyte wykonanej usługi powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenia lub składając oświadczenie stosownej treści. Formularz reklamacyjny zostanie udostępniony Kupującemu po poinformowaniu Sprzedawcy o podjęciu decyzji o wdrożeniu postępowania  reklamacyjnego. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

http://polubownie.uokik.gov.pl 

http://ec.europa.eu/consumers/odr 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:

 • wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na Stronie

 • możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie

bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na Stronie będą rozpatrywane przez Polski Sąd Powszechny przypisany do miejsca stałego wykonywania działalności gospodarczej.

bottom of page