top of page
fjfjf.png
  • Zdjęcie autorapaulasthetic

Przewodnik po prezentach (również dla anty-konsumentów) | Gift guide (also for anti-consummers)

Zaktualizowano: 7 sty 2021

Patrzę za okno – nie ma śniegu, ale chłód nieubłaganie daje się we znaki i zmusza do podkręcania kaloryferów. Dalej nie wierzę w to, że już za parę dni grudzień, a z nim – święta. A niektórym święta kojarzą się nieodłącznie z.... .... prezentami. Kto ich nie lubi, niech pierwszy rzuci kamieniem.

Jeśli więc: • praktykujesz tradycję obdarowywania się; • ze względu na okazję – chcesz sprawić sobie prezent (bo przecież Ci wolno); • chcesz choć raz zwolnić bliskich od "obowiązku czytania Ci w myślach" i kombinowania z podarunkami…. ….. na dole zamieściłam pomysły na tegoroczną listę zakupów. Jest całkowicie subiektywna, ponieważ każdy z tych produktów wchodzi w skład mojego „życiowego niebędnika”. Zaznaczam – post nie jest sponsorowany.

Jeśli zaś nie masz żadnych potrzeb dla ciała, a jedynie dla ducha – zjedź na sam dół listy i przeczytaj ostatni akapit.

Ale najpierw - gdy planujesz zabrać swoje kubki smakowe w podróż życia, ale nie kosztem swojego zdrowia:

1. Dobra kawa wraz z pękatym kubkiem i ręcznym młynkiem – nic dodać, nic ująć. Co miesiąc kursuję do Coffee & Sons po paczkę ziaren, żeby móc cieszyć się moim małym rytuałem parzenia kawy. Chrzęst ręcznego młynka jest o wiele bardziej przyjemny dla ucha, niż trzeszczenie elektrycznego. Może wolniej, ale co tam – liczy się proces. I zapach. I ta chwila, kiedy podnosisz do ust idealnie pękatą krawędź kubka znalezionego po długich poszukiwaniach w TKMaxx. Bo takiej kawy nie można pić w byle czym. 2. Adaptogeny – powiem szczerze, że smak mają nieporównywalny. I każda mieszanka smakuje inaczej. Ale tutaj nie chodzi tak naprawdę o smak – chodzi o ich właściwości; adaptogeny to substancje, które pomagają organizmowi przystosować się do niekorzystnych warunków cywilizacyjnych - utrzymać homeostazę układu odpornościowego, nerwowego i hormonalnego. (Dla ciekawych polecam ten artykuł: https://www.researchgate.net/publication/299135622_Adaptogeny_korygujace_reakcje_organizmu_na_stres_i_zaburzenia_homeostazy_-_pomoca_w_prewencji_chorob_cywilizacyjnych_Adaptogens_correcting_body's_response_to_stress_and_the_disruption_of_homeostasis_-) 3. Spiralizer – To maszynka przypominająca krajalnicę, ale – jak sama nazwa wskazuje – zamiast pasków wychodzą spiralki. Urządzenie przydatne nie tylko do tworzenia fantazyjnych sałatek. Upraszcza życie, gdy nie chce się kroić warzyw, a makaron z sosem już trochę zbrzydł. Znajdziesz go w prawie każdym sklepie z artykułami kuchennymi i w Internecie.

Dla fanów less – waste:

1. Torba z siatki – i wcale nie musisz jej kupować. Można ją zapleść samodzielnie lub uszyć z firanki. Internet huczy od takich pomysłów. Wystarczy trochę inwencji twórczej lub zdolniejszy znajomy, który chętnie Ci w tym pomoże, jeśli nie lubisz się z igłą i nitką. 2. Kubek / termos – mój hit miesiąca. Ten tutaj to rCUPoneplanet prawie w całości wykonany z plastikowych jednorazowych kubków. Producenci nadal pracują nad stworzeniem formuły, która pozwoli otrzymać produkt powstały w 100% z recyklingu, dlatego wesprzyjmy ich pomysł, bo jest świetny. Można go dostać w kawiarniach – w lubelskim @NieWylej lub krakowskiej @karmaroasters – oraz w Internecie. 3. Słoik na jedzenie – uwierz, że o wiele przyjemniej je się ze szkła niż z plastiku. To szklane zbawienie z firmy Kilner przyszło do mnie w zestawie z łyżkowidelcem i ochronnym opakowaniem z uchwytem - pomyśleli więc o wszystkim. Łatwy w czyszczeniu, nie chłonie zapachów i nie da się go zafarbować (co przy plastiku jest częste). 4. Butelka na wodę – mój mikołajkowy prezent, na który polowałam od dłuższego czasu. @Retap jest naprawdę prosty w obsłudze – ma silikonową nakrętkę, którą wystarczy docisnąć i nic już nie wycieknie. Teraz już tylko poluję na wkłady węglowe, które można dokupić w ich sklepie internetowym – taki wkład oczyszcza wodę, wytrzymuje aż trzy miesiące i jest całkowicie biodegradowalny.

Gadżety elektroniczne – czyli trochę z wyższej półki:

1. Kindle – obowiązkowy gadżet każdego mola książkowego; sama oponowałam, bo mam ogromny sentyment do zadrukowanego papieru, ale odkąd zaczęłam się przemieszczać i obawiać o stan swoich książek (i przy okazji swojego kręgosłupa) – okazał się wybawieniem. Lekki, poręczny, z wytrzymałą baterią. Nawet mróz mu nie straszny. Ten model i jego alternatywy można znaleźć w empik i prawie w każdym sklepie z elektroniką. 2. Dysk przenośny (ADATA)– po ostatnich przygodach z padającym dyskiem twardym laptopa i odzyskiwaniem danych za niewiele mniejszą kasę niż sam laptop – w dzisiejszym zdigitalizowanym świecie to konieczność. Prewencja, powiadam. Prewencja oszczędzi Ci nerwów. (A mi nowy laptop.) 3. Ładowarka solarna – no dobra, trochę oszukuję. Tego jeszcze nie mam, ale wydaje się świetnym pomysłem dla kogoś, kto nie lubi marnować prądu (pozdrawiam, syndrom oszczędnego studenta pozostaje ze mną nawet po zakończeniu studiów). Jeśli ktoś z Was już taką ma, dajcie znać jak się sprawdza!

I jeszcze mały zestaw prezentowy dla skóry - niezawodne trio, czyli szczotka ze Skład Prosty - kosmetyki naturalne, olejek Mohani Polska i kwas hialuronowy e-Fiore mydlarnia & naturalne kosmetyki. Pierwsza zapobiega wrastaniu włosków i ujędrnia, a kwas hialuronowy z olejkiem to idealny duet ochronny na cały rok.

A teraz coś dla tych, którzy nie chcą wydawać pieniędzy na przedmioty:

• Jeśli Twoi bliscy koniecznie chcą Ci coś podarować, możesz im zasugerować, by w Twoim imieniu przeznaczyli darowiznę na organizacje charytatywne – na przykład wsparli schronisko. Zimą zwierzęta ze schronisk nie mają tak dobrze, jak my. Marzną w boksach, które często są zatłoczone. Może więc warto im trochę pomóc i zafundować im ciepły kojec? • W ramach samorozwoju – idź na warsztaty. Poszukaj bezpłatnych projektów realizowanych w Twoim mieście. Może odkryjesz swoją nową pasję? • Zrób sobie planner. Kalendarz każdemu się przydaje – zamiast stresować się tym, że czegoś zapomniałeś, zapisz i noś ze sobą cząstkę swojej twórczości. Ilość poradników na YT „jak stworzyć Bullet Journal” ciągle rośnie.

Albo olej prezenty. Tak naprawdę nie musisz nic. Zrób eksperyment i ogłoś całemu światu, że w tym roku chcesz podarować sobie święty spokój i oszczędność. Sprawdź jak to jest przeżywać święta bez wspierania idei konsumpcjonizmu – z bliskimi, przy wspólnej rozmowie.


Po przecież nie liczy się ilość, ale jakość….. prawda?


***


I look through - there is no snow, but the cold forces me to turn up the radiators. I still can't believe that it will be December in a few days, and with it - holidays. And for some, holidays are inseparably associated with .... ... presents. Who doesn't like them, let him first cast a stone.

So if: • you practice the tradition of giving; • since it's an occasion - you want to give yourself a present (because why not?); • you want to relieve your loved ones from the "obligation to read your mind" for once ... ... . I've posted some ideas for this year's shopping list below. It's completely subjective, because each of these products is part of my "life toolkit". Just to make it clear - the post isn't sponsored.

If you don't have any needs for the body, but only for the spirit - go to the bottom of the list and read the last paragraph.

But first - when you plan to take your taste buds on a journey of a lifetime, but not at the expense of your health:

1. Good coffee with a chubby mug and a manual grinder - nothing more, nothing less. Every month I run to Coffee & Sons for a packet of beans to enjoy my little coffee ritual. The crunch of a hand grinder is much more pleasant to the ear than an electric crackle. Maybe slower, but whatever - it's all about the process. And the smell. And the moment when you lift to your mouth the perfectly bulky edge of the mug found after a long search in TKMaxx. Because you can't drink such coffee in a usual cup. 2. Adaptogens - to be honest, they have an incomparable taste. And each mix tastes different. But it's not really about taste - it's about their properties; adaptogens are substances that help the body adapt to the harsh conditions - maintain the homeostasis of the immune, nervous and endocrine systems. (For the curious ones, I recommend this article: https://www.researchgate.net/publication/299135622_Adaptogeny_krectujace_reakcje_organizmu_na_stres_i_zaburzenie_homeostazy_-_pomoca_w_prewencji_chorob_cywilizacyjne_Adaptogens_correcting_body___resonse

3. Spiralizer - this machine resembles a slicer, but - as the name suggests - instead of stripes it makes spirals. This device is useful not only for fancy salads. It simplifies your life when you're tired of cutting vegetables and you got sick of simple pasta with sauce. You'll find it in almost every kitchen store and online.

For the fans of less - waste:

1. Reusable bag - and you don't have to buy it at all. You can braid it by yourself or sew it out of curtains. The Internet is full of ideas like this. All you need is a little creativity or a more talented friend who'll gladly help you in this project, if you don't like the needle and thread. 2. Reusable mug / thermos - my number one of the month. This one is rCUPoneplanet, almost entirely made of plastic cups. Manufacturers are still working on creating a formula that will allow you to get a 100% recycled product, so let's support their idea because it's great. You can get it in cafes - in @niewylej in Lublin or in Krakow's @karmaroaster - and in the Internet. 3. Food jar - believe me that it's much nicer to eat from glass than from plastic. This glass salvation from Kilner came to me in a set with a spoon and a protective packaging with a handle - so they took care of everything. Easy to clean, doesn't absorb odors and doesn't dye (which is common with plastic). 4. Water bottle - my St. Nicholas' Day gift that I've been hunting for a long time. Retap is really easy to use - it has a silicone cap, which is enough to press and nothing will leak. Now I'm just waiting for carbon cartridges, which you can buy in their online store - this cartridge purifies water, lasts up to three months and is completely biodegradable.

Electronic gadgets - a bit from the higher shelf:

1. Kindle - a must-have gadget for every bookworm; at first I was prejudiced because I have a great fondness for printed paper, but since I started to move and afraid about the condition of my books (and by the way my spine) - it turned out to be a lifesaviour. Lightweight, handy, with a durable battery. Even the frost doesn't scare him. This model and its alternatives can be found in empik and in almost every electronics store. 2. Portable disk (ADATA) - after recent adventures with a death of hard disk on my laptop and data recovery for a little less money than the laptop itself - in today's digitized world it's a must. Prevention, I say. Prevention will save your nerves. (And I really need a new laptop.) 3. Solar charger - okay, I cheat a little. I don't have it yet, but it seems like a great idea for someone who doesn't like to waste electricity (greetings from the student syndrome - it's been with me even after the graduation). If any of you already have one, let me know how it works for you!

And a small gift set for the skin - a reliable trio, a brush for dry brushing from Skład Prosty - kosmetyki naturalne, Mohani Polska raspberry oil and hyaluronic acid from e-Fiore mydlarnia & naturalne kosmetyki. The brush prevents hair ingrowth and firms the skin and hyaluronic acid with oil is the perfect protective duo for the whole year skincare.

And now something for those who don't want to spend money on items:

• If your loved ones necessarily want to give you something, you can suggest that to donate some money to charity on your behalf - for example, to support a shelter. In winter, animals from shelters aren't that safe as we are. They freeze in boxes that are often crowded. So maybe it's worth helping them a little and treat them with a warm bed? • As part of self-development - go to the workshop. Look for free projects in your city. Maybe you'll discover your new passion? • Make yourself a planner. The calendar is useful for everyone - instead of stressing out that you forgot something again, write it down and carry a piece of your work with you. The number of guides "how to create a Bullet Journal" on YT is still growing.

Or simply - don't care about gifts. You really don't have to do anything. Make an experiment and announce to the whole world that this year you want to give yourself peace of mind and make some savings. Find out what it's like to experience Christmas without supporting the idea of consumerism - with loved ones, in a conversation.


After all, it is not quantity but quality that counts ... right?

3 wyświetlenia
bottom of page