top of page
fjfjf.png
  • Zdjęcie autorapaulasthetic

Poznajmy się: #sprawdźspecjalistę. | Let's get to know each other.

Etykiet mamy setki.

Możemy nazywać się specjalistami - od - wszystkiego.

Tylko jak to się sprawdza w rzeczywistości?

Na ile słowa świadczą o naszych kompetencjach?


Ja stawiam na fakty. Fakty potwierdzone tzw.: "papierkiem". Papierkiem, na który składają się lata doświadczenia i godziny gromadzenia wiedzy.


A fakty są takie:


Jestem Paula. Choć jeszcze nie psychoterapeuta, to już od paru dobrych lat dyplomowany psycholog.


Moje życie to ciągłe poszukiwanie wiedzy. W trakcie studiów rozpoczęłam szkolenie z psychoterapii uzależnień - w przyszłym roku planuję zdobyć certyfikat.

Długo szukałam nurtu terapeutycznego odpowiadającego wartościom, którymi kieruję się w mojej pracy – aż w końcu znalazłam DBT (Dialectical Behavior Therapy). Pierwszy krok już za mną! Kolejny w 2021 (trzymajcie kciuki, żeby otworzyli rekrutację J). Przede mną jeszcze ACT (Acceptance & Commitment Therapy).

Skończyłam kurs z coachingu. Później – zostałam trenerem grupowym.

Choć praca w biznesie nie jest dla mnie, zdobytą wiedzę chciałabym wykorzystywać w terapii – moi nauczyciele mówili, że szkolenia prowadzone przeze mnie są jak spotkania grup terapeutycznych (nie mogę się z nimi nie zgodzić ;) dla każdego zostawiam przestrzeń).

Na co dzień pracuję z osobami z uzależnieniami, doświadczonymi traumą, żałobą, depresją, OCD i zaburzeniami osobowości.


Teorie pomagają nam usystematyzować naszą rzeczywistość - ale to praktyka pozwala nam przetestować nasze umiejętności.

Dlatego wstawiam na współpracę – terapia działa, jeśli swoją wiedzę wynosisz poza granice gabinetu czy – w przypadku sesji online – mieszkania.

Jak wygląda moja praca?


Wolę dopytać i upewnić się, że dobrze zrozumiałam Twoje słowa, niż zakładać, że wiem lepiej.

​Niezależnie od tego, czy umawiamy się na sesje coachingowe, poradnictwo czy psychoterapię uzależnień - tutaj realizujesz swoje cele, nie cele psychologa / psychoterapeuty / coacha.

A co robię w Internecie?

Zajmuję się psychoedukacją – pokazuję jak pracować nad sobą, by żyć „po swojemu”.

Bez kompromisów.

Wnoszę trochę wiedzy tam, gdzie jej moim zdaniem brakuje. Pod rękę z naukową psychologią. I z prędkością taśmy produkcyjnej wydaję trochę swojej twórczości na świat.


Bo mogę, bo chcę i bo potrzebuję.

A jeśli Ty potrzebujesz pomocy online - znajdziesz mnie na:

profsa.pl/paula-tofil – gdzie prowadzę konsultacje psychologiczne

I na e-rehab.pl/paula-tofil – gdzie zajmuję się psychoterapią uzależnień.

Będzie mi bardzo miło, jeśli dorzucisz swoją cegiełkę i powiesz o sobie parę słów :)

(Akcja zainspirowana moją koleżanką po fachu @klaudiamazur i @instaterapeutka & @joanna_pakulska, które są za tym, by jasno przedstawiać swoje kompetencje - przeciwko nieetycznym praktykom).
We label everything.

We can call ourselves specialists: but how does it actually work?

To what extent our words really do prove our competences?


I rely on facts. Facts confirmed by the so-called "paper". A paper made up of years of experience and hours of gathering knowledge.


And the facts are:

I’m Paula. Although not a psychotherapist (yet), a psychologist with a diploma with several years of experience. I’m hungry for knowledge. During my studies, I started an addiction psychotherapy course – I’m planning to get a certificate next year.

I’ve been looking for a therapeutic current that will correspond with my work values for a long time - and I finally found DBT (Dialectical Behavior Therapy).

I’ve already taken the first step! Another, hopefully - in 2021 (keep your fingers crossed!). After that I want to try my hand in ACT (Acceptance & Commitment Therapy).


I finished the coaching course. Later - I became a group trainer.

And although working in business isn't for me, I want to use that knowledge in therapy - my teachers said that my trainings are like meetings of therapeutic groups (I can't disagree with them ;) I leave space for everyone).

On a daily basis, I work with people suffering from addictions, trauma, grief, depression, OCD and personality disorders.


Theories help us to systemize our reality - but the thing that allows us to test our skills is… practice.

That's why I focus on cooperation - therapy works if you carry your knowledge out of the office or - in case of online sessions - your apartment.


How do I work?


I prefer to ask questions and make sure that I understand your words correctly than to assume that I know better.

Regardless of whether we arrange coaching sessions, counseling or addiction psychotherapy - here you achieve your goals, not the goals of a psychologist / psychotherapist / coach.

And what am I doing here, on the Internet?

I deal with psychoeducation - showing how to work on yourself to live your life "your own way".

No compromises.

I bring some knowledge where I think it’s needed. Hand in hand with scientific psychology. And at the speed of the production line, I spread the products of my creativity around the world.


Because I can, because I want and because I need it.

I’ll be pleased if you say „hi” and share something about yourself here :)

(Inspired by my colleague @klaudiamazur and @instaterapeutka & @joanna_pakulska).

15 wyświetleń
bottom of page