top of page
fjfjf.png
  • paulasthetic

Okiem perfekcjonizmu | Through the eye of perfectionism

Z kategorii: „z życia wzięte” (bo właśnie o tym są Osobiste Środy).

Obecny stan pandemii wpływa nie tylko na ludzi - przyczynia się również do urywania telefonów. Tym razem urywał się z przyjaciółką. Rozmowa o bólu egzystencji, codziennych troskach, chęci rzucenia wszystkiego, wyjechania w Bieszczady i od słowa do słowa, usłyszałam pytanie, nad którym długo się nie zastanawiałam:


„To może zrobiłabyś sobie przerwę?”


Z automatu odpowiedziałam: „Nie no, wiesz, nie mogę, bo ….

· przecież obiecałam sobie, że będę pracować nad tym systematycznie;

· jeśli nie „zepnę się” teraz, to kiedy będę miała na to czas?;

· jak sobie teraz poluzuję, to potem już będzie coraz gorzej;

· …. [tutaj wstaw setki innych powodów, które przyjdą Ci do głowy – zapewniam Cię, że mi przyszły.]”


Patrzę na to tydzień później. Na to, jak próbowałam przewidzieć przyszłość. Na to, co robię teraz. Na moją frustrację przez to, że nie wyrabiam. Na ilość artykułów, które widnieją na moim blogu. Na czas, który poświęcam na pisanie i szkice.


I to, że robię to kompletnie za darmo.


Więc teraz – moją zapłatą jest przerwa.


(I piszę to, drogi czytelniku, tydzień przed tym, jak sobie tę przerwę robię – jako przypomnienie, że świat się nie zawali, jeśli znajdę codziennie pół godziny dla przewietrzenia umysłu przez nicnierobienie. Polecam ustawić je sobie w telefonie.)


***


Real life story (because this is what Personal Wednesdays are about). The time of pandemic not only affects people - it also blows up the phones. Mine was exploding while I was talking with my friend. You know, that casual talk about the existential pain, everyday worries, the desire to quit everything, take off to the mountains, one thing led to another and finally I heard a question that I haven’t thought about for a long time.

"Why don't you take a break?"

I answered automatically: "No, you know, I can't because ...

• I promised myself that I would work on it systematically;

• if I don't start now, when will I have the time for that ?;

• if I give up on it now, it will get worse later;

• .... [here’s a place for a hundreds of other reasons that may come to your mind - I assure you that they came to mine.] "

I look at this conversation a week later. On how I tried to predict the future. At what I am doing now. At my frustration because I can’t make everything on time. At the number of articles that appear on my blog. At the time I devote to writing and sketches.

And the fact that I do it completely for free.

So now – I pay myself with a break.

(And I write this, dear reader, a week before I take this break - as a reminder that the world won’t collapse if I find half an hour every day to ventilate my mind by doing nothing. I recommend setting it as an alarm on your phone as well.)

6 wyświetleń
bottom of page