top of page
fjfjf.png
  • Zdjęcie autorapaulasthetic

Kiedy porównania tracą sens | When comparison makes no sense

Zaktualizowano: 7 sty 2021

Porównywanie się jest kosztowne.


Kiedy porównujemy siebie z innymi, płacimy swoim poczuciem wartości – lub pomniejszamy w naszych oczach wartość innych. Tymczasem takie porównania często nie mają nic wspólnego z rzeczywistością – bo nikt nie doświadczył tego, co my sami. I my nie doświadczyliśmy tego, co inni.


Zamiast więc porównywać siebie z resztą świata - porównaj siebie ZE SOBĄ z przeszłości. Dzięki temu będziesz mógł zobaczyć, ile już osiągnąłeś i nad czym możesz jeszcze popracować.

To Ty wyznaczasz swój standard.

Myśl na dziś.

***


Comparison is expensive.


When we compare ourselves to others, we pay with our self-esteem - or reduce the value of others in our eyes. Meanwhile, such comparisons often have nothing to do with reality - because nobody has experienced what you’ve experienced. And you haven’t experienced what others have.


So instead of comparing yourself with the rest of the world - compare yourself WITH YOURSELF from the past. This way you’ll be able to see how much you’ve already achieved and what you can still improve.

You set your standards.

Thought for the day.

7 wyświetleń
bottom of page