top of page
fjfjf.png
  • Zdjęcie autorapaulasthetic

10 pytań na 7 dni | 10 questions for 7 days

Zaktualizowano: 7 sty 2021

Pytania. Podstawa zdobywania wiedzy. W związku z izolacją spędzamy wiele czasu nie tylko z naszymi współlokatorami, bliskimi, ale też ze sobą - proponuję ćwiczenie, które może Ci pomóc w bliższym poznaniu siebie.

W imię idei: jeśli nie wiesz – zapytaj :)


10 pytań na 7 dni tygodnia:


1 – co chciałbyś dziś zrobić? jakie są Twoje dzisiejsze obowiązki? w jaki sposób możesz ze sobą pogodzić to, co chciałbyś zrobić z Twoimi zadaniami na dziś?

2 – jaka jest główna wartość, dla której robisz to, co robisz / co daje Ci motywację?

3 – co potrzebujesz dziś usłyszeć?

4 – co cenisz w swoim życiu?

5 – co mógłbyś zrobić dziś dla swoich bliskich?

6 – co mógłbyś zrobić dziś dla siebie?

7 – z czego jesteś zadowolony, patrząc na ostatni tydzień? co mógłbyś zmienić, by kolejny był jeszcze lepszy?


Możesz zadawać sobie codziennie po jednym pytaniu – możesz zadać sobie je wszystkie po kolei w ramach codziennej check – listy.

Tu nie ma reguł – to Twoje życie, Twoja refleksja, Twoje plany.

Z jedną sugestią – proponuję, abyś wnioski zapisywał ręcznie; nasz mózg przyswaja informację nie tylko poprzez treść, ale również przez sytuację – w tym wypadku skojarzenie ruchu ręki - dlatego łatwiej Ci będzie przypomnieć sobie te odpowiedzi w chwilach, gdy nie będziesz miał do nich dostępu.


Powodzenia, mój czytelniku :)


***

Questions. The basis of gaining the knowledge. Because we’re still in the topic of isolation, we spend a lot of time not only with our roommates, loved ones, but also with ourselves. That’s why I have an exercise for you – it may help you reach your current needs.

Based on the idea: if you don't know - ask :)


10 questions for 7 days of the week:


1 - what would you like to do today? what are your duties? how can you reconcile your needs with your tasks?

2 - what is the main value that pushes you forward / what motivates you?

3 - what do you need to hear today?

4 - what do you value in your life?

5 - what can you do for your loved ones today?

6 - what can you do for yourself today?

7 – according to the whole week - what are you satisfied with? what can you change to make the next one even better?


You can ask yourself one question every day - you can ask them all at once as a part of your daily check - list.

There are no rules - it's your life, your reflection, your plans.

With one suggestion – write your answers manually; our brain assimilates the information not only through the content, but also through the situation (in that case, the hand movement) so it will be easier for you to remember your conclusions when you do not have access to it.


Good luck, my dear reader :)

10 wyświetleń
bottom of page