top of page

Jeśli:

 • masz dość, a na dźwięk słów "będzie dobrze" dostajesz gęsiej skórki

 • chcesz dowiedzieć się, co tak naprawdę znaczy "zdrowie psychiczne" (dla własnego dobra i dla dobra swoich bliskich)

 • zastanawiasz się, czy istnieje sposób na to, by poradzić sobie z Twoimi trudnościami

 • chcesz dowiedzieć się jak zacząć rozmawiać zamiast jedynie "mówić"

 • chciałbyś dowiedzieć się, jakie kroki możesz podjąć, jeśli otrzymałeś już diagnozę

to myślę, że znalazłeś / znalazłaś się w dobrym miejscu.

gdy chcesz porozmawiać w bezpiecznej atmosferze bez oceny, przymusu czy krytyki i dać sobie chwilę na oddech

025e1278-2b6b-4df5-bcee-cbe787c2a842_1.j

NA CZYM POLEGAJĄ KONSULTACJE?

Podczas konsultacji dowiesz się, w jaki sposób możesz poznać siebie trochę lepiej - zrozumieć swoje mechanizmy reagowania, emocje, zachowania i przekonania oraz ich związek z sytuacjami, których na co dzień doświadczasz. Skoncentrujemy się na konkretnym problemie i sposobach jego rozwiązania.

 

Nie zakładam z góry, że wiem, co masz na myśli. razem poszukamy sposobów na to, byś poradził sobie ze swoimi trudnościami.

Tutaj działamy we wspólnym celu - możesz pomyśleć o konsultacjach jak o współpracy, której zasady są zawarte w kontrakcie. Kontrakt to dokument, który pozwala nam na uregulowanie formalnych aspektów sesji.


Nie obiecuję Ci, że znajdziesz odpowiedź na swoje pytania już po kilku spotkaniach - zwłaszcza, gdy Twoje trudności trwają dłużej, niż tylko kilka godzin spędzonych na rozmowie.

Pomyśl o tym, jak o podróży wgłąb siebie  - i daj sobie czas.

Jeśli uznam, że nie mam wystarczających kompetencji do tego, by Ci pomóc – moim obowiązkiem jest udzielić Ci takiej informacji. Wspólnie poszukamy takich rozwiązań, które będą mogły okazać się skuteczne dla Ciebie. 

 

MOJE KOMPETENCJE

Choć interesuję się nurtem 3 fali terapii poznawczo - behawioralnej (a w szczególności DBT i ACT) nie prowadzę jeszcze psychoterapii - ale dzięki mojej wiedzy zdobytej w trakcie studiów i na szkoleniach mogę Ci pomóc w poznaniu (między innymi):

 • w jaki sposób Twoje emocje i myśli wpływają na Twoje zachowanie (oraz jak to zachowanie zmienić)

 • czym są zaburzenia osobowości, zaburzenia poznawcze i zaburzenia nastroju oraz jaki jest ich przebieg

 • w jaki sposób możesz poradzić sobie z Twoimi trudnościami oraz w sytuacjach kryzysowych (np.: w żałobie lub pod wpływem traumy)

 • co stoi pod enigmatycznym pojęciem "zdrowie psychiczne" i co możesz zrobić, by o nie zadbać

 • na czym polega efektywna komunikacja - i o co chodzi z "dbaniem o własne granice"

 • sposobów na to, by mówić o  swoich emocjach i potrzebach - tak, by zwiększyć prawdopodobieństwo by zostać zrozumianym, a nie jedynie wysłuchanym

Na co dzień pracuję z osobami doświadczającymi trudności natury psychicznej związanych z traumą, żałobą, kryzysem, depresją, zaburzeniami lękowymi, OCD, zaburzeniami osobowości, uzależnieniem od substancji / czynności (także z młodzieżą 16+).

Koszt godzinnej sesji online: 145 zł

Jeśli zdecydujesz się na współpracę, cena obejmuje:

 • diagnozę (identyfikację trudności, określenie celu konsultacji)

 • opracowanie planu oraz  monitorowanie postępów i  wdrażanie poprawek

 • wsparcie w kryzysie

 • psychoedukację​​

Każdy z moich klientów otrzymuje również materiały do samodzielnej pracy.

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

bottom of page